ปอเทือง ปุ๋ยพืช ฟื้นดินหลังเกี่ยวข้าว

Upload Image...

ปอเทือง เป็นหนึ่งในปุ๋ยพืชสดที่น่าสนใจ และกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปุ๋ยพืชสดมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าปัจจุบันจากผลการส่งเสริมพบว่ามีการปลูกปอเทืองเพิ่มมากขึ้นทุกปี

“การปลูก ปอเทือง  จะเริ่มหลังจากการเกี่ยวข้าวแล้ว โดยการนำเมล็ดพันธุ์ปอเทืองหว่านลงไปในแปลงที่เราใช้ปลูกพืชเกษตรกรรม  และใช้ความชื้นที่ยังมีอยู่ในดิน ช่วยทำให้เมล็ดงอก และเมื่อต้นอายุ 60 วัน ก็ทำการไถกลบ”

           การปลูกปอเทือง เพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยในช่วงต้นฤดูฝน ควรปลูกในช่วง ก่อนปลูกพืชหลัก เช่น  ข้าว, ถั่ว หรือ ข้าวโพด ไม่เกินสองเดือน  แล้วจึงไถกลบเมื่อปอเทืองออกดอก ซึ่งจะมีอายุประมาณ 50 -60 วัน หลังเมล็ดงอก

การเก็บเกี่ยว
หลังการปลูกแล้ว ประมาณ 50 -60 วัน หลังเมล็ดงอก ปอเทืองจะเริ่มออกดอก ซึ่งสามารถเก็บมาประกอบอาหารได้ ส่วนการปลูกเพื่อเก็บฝัก จะมีอายุเก็บเกี่ยวฝัก  120 – 150 วัน หลังเมล็ดงอก

ส่วนการเก็บลำต้นสำหรับเป็นอาหารให้แก่โค กระบือ ให้วัว  จะเก็บในระยะออกดอก ซึ่งสามารถให้น้ำหนักสด ประมาณ 2.5- 3 ตัน/ไร่ และน้ำหนักแห้ง ประมาณ 500-850 กิโลกรัม/ไร่ ปลูกง่ายแล้วอีกทั้งยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย

รั้วเกษตรล้อมสวน

หากท่านกำลังมองหารั้วเพื่อการเกษตร รั้วพืช ผัก สวนครัว สมุนไพรหรือรั้วล้อมสัตว์ รั้วปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น วัว โคนม สุนัข ไก่ เป็ด รั้วเกษตรสามารถล้อมได้หมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ รั้วเกษตร ราคาคุ้มค่า  รั้วราคาประหยัด รั้วปลอดโปร่ง ต้องรั้วเกษตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-3492245 ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องรั้ว

การให้น้ำต้นปอเทือง
การให้น้ำนั้นไม่จำเป็น เพราะการปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ดินจะมีความชื้นที่เพียงพอตลอดระยะการเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวได้

 

 

ประโยชน์ปอเทือง ฤดูที่เหมาะสมปลูกปอเทือง การปลูกปอเทือง
1. ใช้ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนสูง รวมถึงสารอาหารอื่นด้วย
2. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย
3. ใช้ปลูกเป็นพืชอาหารสำหรับเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงดอก และใบที่นำมาเลี้ยงหมูได้เช่นกัน
4. ใช้ปลูกเพื่อนำดอกมารับประทาน ทั้งรับประทานสด หรือลวกจิ้มน้ำพริก รวมถึงใช้ประกอบอาหารหลายเมนู อาทิ แกงอ่อม แกงเลียง ต้มยำ เป็นต้น
5. ลำต้นใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
6. เปลือกลำต้นสามารถดึงลอกเป็นเส้นได้ และจัดเป็นเส้นใยที่มีความเหนียวสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชือก ด้าย และอวน เป็นต้น

การปลูกปอเทืองนิยมปลูกใน 2 ฤดู คือ ฤดูหนาวหลังเก็บเกี่ยวข้าว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และฤดูฝนในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

– การปลูกแบบหว่าน นิยมใช้เมล็ดประมาณ 3-5 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมกับหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยคอกตามความเหมาะสม แล้วทำการไถกลบตื้นๆ ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนอาจไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้
– การปลูกด้วยการโรยเป็นแถว จะมีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 60-100 เซนติเมตร
– การปลูกเป็นหลุม จะมีระยะห่างระหว่างหลุม และแถวที่ 50×100 เซนติเมตร หรือปรับให้ถี่ตามความต้องการ

คำแนะนำจาก ผอ. ภิญโญ ว่า ถ้าปลูกปอเทืองในพื้นที่นั้นติดต่อกัน ประมาณ 5 ปี ควรมีการหยุดปลูกสักปีหนึ่ง ด้วยมีสาเหตุมาจาก จะมีปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ทำให้ธาตุอาหารในดินไม่สัมพันธ์กัน  แต่หลังจากเว้นปลูกปอเทืองไว้1ปีก็จะสามารถปลูกได้เหมือนเดิม

นอกจากการปลูกเพื่อปรับปรุงบำรุงดินแล้ว ยังมีการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจำหน่ายให้กับสถานีพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ไว้ โดยราคาที่รับซื้อนั้น อยู่ที่กิโลกรัมละ 16-20 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพเมล็ดพันธุ์

เกษตรกรที่มีการปลูกปุ๋ยพืชสด โดยเฉพาะ ปอเทือง จะพบว่า ในรอบปีต่อไป   การปลูกข้าวหรือพืชเกษตรอย่างอื่นจะมีคุณภาพดีขึ้นและได้รับผลผลิตมากขึ้น ที่สำคัญอีกประการคือ ทำให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ถึงครึ่งหนึ่งจากที่ใช้ปกติ และหากมีการปลูกอย่างต่อเนื่อง 4-5 ปี แต่ควรเว้นระยะหลักจากการปลูกหลัง ปี เว้นการปลูกสักปี  ถึงขั้นอาจจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยก็ได้” ผอ. ภิญโญ กล่าว

 

รูปจาก : newtv , amicisrichfield , talung.gimyong

รั้วเกษตรล้อมสวน ปอเเทือง

ตะกร้าสินค้า