วิธีการติดตั้งรั้วตาข่าย ทำเองได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

ติดตั้งรั้วตาข่าย ที่สามารถทำได้เองง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

วิธีการติดตั้ง รั้วตาข่าย รั้วเกษตร ขั้นตอนที่ 1 ขุดหลุมเทปูนตั้งเสา

ขั้นตอนที่ 1

ขุดหลุมเทปูนตั้งสาให้แข็งแรง โดยเฉพาะเสาต้นแรก/ต้นสุดท้าย ต้องแข็งแรงและมีตัวค้ำยันระยะห่างของเสาย่อย 3 – 4 เมตร ระยะห่างของเสาหลัก (มีตัวค้ำยัน) 50-70 เมตร

วิธีการติดตั้ง รั้วตาข่าย รั้วเกษตร ขั้นตอนที่ 2 คลี่ตาข่ายออกจากม้วน แล้วผูกกับเสาต้นแรก

ขั้นตอนที่ 2

คลี่ตาข่ายออกจากม้วน แล้วผูกปลายตาข่ายติดกับเสาต้นแรก แล้วกาง/ดึงยาวไปจนถึงเสาต้นสุดท้าย

วิธีการติดตั้ง รั้วตาข่าย รั้วเกษตร ขั้นตอนที่ 3 ดึงตาข่ายให้ตึง

ขั้นตอนที่ 3

ดึงตาข่ายให้ตึง โดยใช้รอกสลิงมือโยก หรือเครื่องทุ่นแรงอื่น ๆ เป็นตัวช่วย เนื่องจากถ้าใช้แรงคน อาจจะทำให้ตาข่ายไม่ตึงเท่าที่ควร ก่อนที่จะผูกกับเสาต้นสุดท้ายให้แน่น เพื่อช่วยให้รั้วตาข่ายมีความแข็งแรงทนต่อการกระแทก และสามารถสปริงตัวได้

วิธีการติดตั้ง รั้วตาข่าย รั้วเกษตร ขั้นตอนที่ 4 ผูกตาข่ายกับเสาย่อยทุกต้น

ขั้นตอนที่ 4

ผูกตาข่ายติดกับเสาย่อยทุกต้น โดยใช้ลวดผูกทั่วไป เป็นตัวรัดระหว่างเสากับตาข่ายให้แน่น อย่างน้อย 4 – 5 จุด/เสา

วิดีโอแสดงตัวอย่าง ขั้นตอนการติดตั้งรั้วตาข่าย

ไม่สะดวกติดตั้งเอง? เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ