ติดต่อเกษตรภัณฑ์

ความเป็นมาของเกษตรภัณฑ์

ความเป็นมาของรั้วตาข่าย  “รั้วเกษตร”

เริ่มจากทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญของการล้อมรั้ว
ไม่ว่าจะเป็นการล้อมรั้วที่ดิน รั้วบ้าน รั้วล้อมพื้นที่เปล่า กันคนบุกรุก ซึ่งปัจจุบันมีปัญหากับเรื่องการรุกล้ำมากมายให้เห็นกันทั่วไป
ทั้งการถือครองที่ดินปรปักในทางกฎหมาย การเอาขยะไปทิ้งในที่ดินว่างเปล่าที่เจ้าของ
ไม่ได้ดูแลทำให้ที่ดินเสื่อมสภาพ ราคาตก ขายยาก และที่สำคัญปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ถูกแก้กันง่าย ๆ

อาจจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ยุ่งยากวุ่นวาย หรือแม้กระทั่งการทะเลาะวิวาท กับการบุกรุกที่ดิน
ซึ่งเป็นปัญหาที่รื้อรังของใครหลาย ๆ คน ฉะนั้นแล้วการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
ไว้ก่อนล่วงหน้าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดป้องกันปัญหาที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น

บริษัท กรีนไปป์ จำกัด

177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 20 ห้อง 2 บี ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500