10 ทุเรียนจันทบุรีสายพันธุ์ใหม่ เก็บเกี่ยวไว รสชาติเทียบเท่าหมอนทอง

ราชาผลไม้ของไทย ทุเรียน ถือเป็นพืชผลไม้ที่สร้างรายได้ให้คนไทย นักวิจัยและพัฒนาจึงพยายามปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนลูกผสมเพื่อให้มีทุเรียนเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเริ่มต้นตั้นงแต่สมัย ดร.ทรงผล สมศรี ผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร ได้เริ่มพัฒนาปรับปรุงตั้งแต่ปี 2533 และทำการทดลองและวิจัยอย่างต่อเนื่องมาถึงยุคคุณเสาวนีย์ ศรีสุมา นักปรับปรุงพันธุ์ทุเรียน จนได้มาเป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่ในชื่อจันทุบรี ทั้งหมด 10 สายพันธุ์ ที่มีความแตกต่างกัน โดยเป็นการผสมกันระหว่างพันธุ์ชะนีและพวงมณีที่มีรสชาติไม่หวานมากและเนื้อละเอียด กลิ่นไม่แรงจนเกินไป

ทุเรียนจันทบุรีสายพันธุ์ใหม่ 1-10 นิยมปลูกในพื้นที่เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก เช่น จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง หรือภาคอื่นๆที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคตะวันออก โดยพันธุ์ไม้ของทุเรียนจันทบุรีสายพันธุ์ใหม่ 1-10 มีมูลค่าประมาณ 100 – 150 บาทต่อกิ่ง แต่ได้ผลตอบแทนที่ดี บางต้นสามารถสร้างรายได้และให้ปริมาณผลผลิตมากกว่าทุเรียนหมอนทองประมาณ 20–30% ต่อต้น โดยมีผลตอบแทนต่อต้นประมาณ 20,000 บาท

ลักษณะของทุเรียนจันทบุรีสายพันธุ์ใหม่ 1-10

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 1

 • ลักษณะเด่น: ผลกลมทรงสวย เนื้อภายในสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ รสชาติหวานมัน เนื้อค่อนข้างละเอียด กลิ่นหอมอ่อนๆ เนื้อคงสภาพได้นานหลังปลิงหลุด
 • ลักษณะทั่วไป: ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์รูปทรงผลกลมรีน้ำหนักผลระหว่าง 3-4 กิโลกรัม หรือเฉลี่ย 3.2 กิโลกรัม เนื้อหนา 1 เซนติเมตร เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ 40 เปอร์เซ็นต์
 • พันธุ์ที่ผสม: พันธุ์แม่ชะนี และพันธุ์พ่อหมอนทอง
 • ระยะเวลาในการปลูกและเก็บผลผลิต: เมื่อต้นทุเรียนอายุประมาณ 15 ปี จะมีความแข็งแรงสมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์การติดผลเมื่อ 4 สัปดาห์หลังดอกบานคือ 4.69 เปอร์เซ็นต์ดีกว่าพันธุ์ชะนีร้อยละ 79 เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นฤดูของทุเรียนในภาคตะวันออก (มีนาคม-เมษายน) อายุการเก็บเกี่ยว 99-110 วันหลังดอกบาน

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 2

 • ลักษณะเด่น: ผลเล็ก เนื้อด้านในสีเนื้อเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อไม่หนาแต่เหนียวเนียนละเอียด กลิ่นหอมอ่อนๆ เส้นใยน้อย
 • ลักษณะทั่วไป: ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตร พุ่มโปร่ง กิ่งแขนงห่าง ลำต้นสูงประมาณ 10.5 เมตร ทรงผลค่อนข้างยาวรีรูปไข่แบ่งเป็นพูชัดเจน ร่องไม่ลึก หนามใหญ่ ถี่และสั้น
 • พันธุ์ที่ผสม: พันธุ์แม่ชะนี และพันธุ์พ่อพวงมณี
 • ระยะเวลาในการปลูกและเก็บผลผลิต: เมื่อต้นทุเรียนอายุ 15 ปี จะแข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ให้ผลผลิตประมาณ 10-50 กิโลกรัมต่อต้น ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บเกี่ยว 91-110 วันหลังดอกบาน สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 3

 • ลักษณะเด่น: เนื้อด้านในมีสีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน เนื้อละเอียด เหนียวหนุ่ม
 • ลักษณะทั่วไป: ลำต้นทรงพุ่มรูปกรวย พุ่มทึบ มีกิ่งแตกถี่ กิ่งแยกขนานกับดิน ความสูงประมาณ 8.5 เมตร ผลมีขนาดปานกลาง ทรงผลค่อนข้างกลมรูปไข่พูมีขนาดเด่นชัด ร่องพูไม่ลึก หนามใหญ่และสั้น ฐานกว้าง หนามรูปทรงกระโจม
 • พันธุ์ที่ผสม: พันธุ์แม่ก้านยาว และพันธุ์พ่อชะนี
 • ระยะเวลาในการปลูกและเก็บผลผลิต: เมื่อต้นทุเรียนอายุ 15 ปี จะแข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ให้ผลผลิตประมาณ 96-154 กิโลกรัมต่อต้น ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บเกี่ยว 87-109 วันหลังดอกบาน สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 4

 • ลักษณะเด่น: เนื้อด้านในมีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ รสชาติดีหวานมันกลิ่นอ่อน เนื้อคงสภาพได้ไม่นานแม้ปลิงหลุดแล้ว 2-3 วัน
 • ลักษณะทั่วไป: ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตร พุ่มโปร่ง กิ่งแขนงห่าง เจริญเติบโตดี ลำต้นสูงประมาณ 10 เมตร ใบมีขนาดยาวและใหญ่ รูปทรงยาวรี ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงหลั่น ดอกสมบูรณ์เพศกลีบดอกสีขาวอมเหลือง มี 5 กลีบ ผลมีขนาดปานกลาง รูปทรงกลมรีแป้น ทรงผลค่อนข้างกลม พูนูนชัดเจน ร่องพูไม่ลึก หนามเล็กถี่และสั้น ขอบหนามทั้งสองข้างโค้งเข้าตรง
 • พันธุ์ที่ผสม: พันธุ์แม่ก้านยาว และพันธุ์พ่อหมอนทอง
 • ระยะเวลาในการปลูกและเก็บผลผลิต: เมื่อต้นทุเรียนอายุ 15 ปี จะแข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ให้ผลผลิตประมาณ 26-54 กิโลกรัมต่อต้น ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บเกี่ยว 112-116 วันหลังดอกบาน สามารถเก็บเกี่ยวได้ต้นเดือนพฤษภาคม

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 5

 • ลักษณะเด่น: เนื้อในสีเหลืองเข้มกว่าพันธุ์ก้านยาว กว่ารสชาติหวานมันมาก เนื้อละเอียดเหนียวปานกลาง กลิ่นไม่แรงไม่อ่อนจนเกินไป
 • ลักษณะทั่วไป: ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตรพุ่มโปร่งกิ่งแขนงห่างเจริญเติบโตดีลำต้นสูงประมาณ 10 เมตรใบมีขนาดยาวและใหญ่รูปทรงยาวรีปลายใบเรียวแหลมขอบใบเรียบกว้าง ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงหลั่นดอกสมบูรณ์เพศกลีบดอกสีขาวอมเหลืองมี 5 กลีบทรงผลกลมรี
 • พันธุ์ที่ผสม: ลูกผสมก้านยาวผสมปล่อยตามธรรมชาติ
 • ระยะเวลาในการปลูกและเก็บผลผลิต: เมื่อต้นทุเรียนอายุ 15 ปี จะแข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ให้ผลผลิตประมาณ 40-45 กิโลกรัมต่อต้น ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บเกี่ยว 100-109 วันหลังดอกบาน สามารถเก็บเกี่ยวได้ต้นเดือนพฤษภาคม

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 6

 • ลักษณะเด่น: เนื้อด้านในไม่ค่อยหนา มีสีเหลืองคล้ายหมอนทอง รสชาติหวานมันมาก เนื้อละเอียดเหนียว มีกลิ่นปานกลาง
 • ลักษณะทั่วไป: ลำต้นทรงพุ่มรูปกรวยพุ่มทึบมีกิ่งแตกถี่กิ่งแผ่ออกเกือบขนานกับดินลำต้นสูงประมาณ 15 เมตรใบมีขนาดยาวและใหญ่รูปทรงยาวรีปลายใบเรียวแหลมขอบใบเรียบกว้าง ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงหลั่นดอกสมบูรณ์เพศกลีบดอกสีขาวอมเหลืองมี 5 กลีบผลขนาดปานกลางทรงผลค่อนข้างกลมรูปไข่หรือทรงกระบอก
 • พันธุ์ที่ผสม: พันธุ์แม่ก้านยาว และพันธุ์พ่อหมอนทอง
 • ระยะเวลาในการปลูกและเก็บผลผลิต: เมื่อต้นทุเรียนอายุ 15 ปี จะแข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บเกี่ยว 112-118 วันหลังดอกบาน สามารถเก็บเกี่ยวได้ต้นเดือนพฤษภาคม

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 7

 • ลักษณะเด่น: ผลทรงกลมหนามเล็กสั้น ขนาดผลปานกลาง เนื้อด้านในมีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ รสชาติหวานมัน เนื้อเหนียวปานกลาง เส้นใยปานกลาง มีกลิ่นอ่อนๆ
 • ลักษณะทั่วไป: ทรงผลค่อนข้างกลม พูนูนชัดเจน ร่องพูไม่ลึก หนามเล็ก สั้น ขอบหนามทั้งสองข้าง โค้งเข้า ตรง ขนาดผลปานกลาง
 • พันธุ์ที่ผสม: พันธุ์แม่ก้านยาว และพันธุ์พ่อชะนี
 • ระยะเวลาในการปลูกและเก็บผลผลิต: เมื่อต้นทุเรียนอายุ 15 ปี จะแข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บเกี่ยว 105 วันหลังดอกบาน สามารถเก็บเกี่ยวได้ต้นเดือนพฤษภาคม

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 8

 • ลักษณะเด่น: รสชาติและคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์มาตรฐานที่เป็นพันธุ์การค้าในปัจจุบัน ผลกลม ออกดอกเร็ว ติดผลง่าย เนื้อด้านในมีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ รสชาติหวานมัน เหนียวละเอียด มีเส้นใยปานกลาง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เมื่อเนื้อสุกไม่เละ คงสภาพได้นานหลังเก็บเกี่ยว
 • ลักษณะทั่วไป: ทรงผลค่อนข้างกลม นูนชัดเจน ร่องพูไม่ลึก หนามเล็ก สั้น ขอบหนามทั้งสองข้าง โค้งเข้า ตรง ขนาดผลปานกลาง เมล็ดยาวรี สีน้ำตาล
 • พันธุ์ที่ผสม: พันธุ์แม่ชะนี และพันธุ์พ่อหมอนทอง
 • ระยะเวลาในการปลูกและเก็บผลผลิต: เมื่อต้นทุเรียนอายุ 15 ปี จะแข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บเกี่ยว 110-117 วันหลังดอกบาน สามารถเก็บเกี่ยวได้ต้นเดือนพฤษภาคม

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 9

 • ลักษณะเด่น: มีคุณภาพดีเด่นด้านรสชาติ คุณภาพในการรับประทานใกล้เคียงหรือดีกว่าพันธุ์มาตรฐานที่เป็นพันธุ์การค้าในปัจจุบัน เช่น ชะนีและหมอนทอง มีเนื้อละเอียด เหนียว รสชาติดี หวาน มัน อร่อยและมีกลิ่นอ่อน
 • ลักษณะทั่วไป: ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตร พุ่มโปร่ง กิ่งแขนงห่าง ลำต้นสูงประมาณ 10.5 เมตร ทรงผลค่อนข้างยาวรีรูปไข่แบ่งเป็นพูชัดเจน ร่องไม่ลึก หนามใหญ่ ถี่และสั้น ผลมีลักษณะรูปทรงผลค่อนข้างกลมรูปไข่
 • พันธุ์ที่ผสม: พันธุ์แม่ชะนี และพันธุ์พ่อหมอนทอง
 • ระยะเวลาในการปลูกและเก็บผลผลิต: เมื่อต้นทุเรียนอายุ 15 ปี จะแข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บเกี่ยว 138 วันหลังดอกบาน

ทุเรียนลูกผสมพันธุ์จันทบุรี 10

 • ลักษณะเด่น: มีคุณภาพดีเด่นด้านรสชาติ คุณภาพในการรับประทานใกล้เคียงหรือดีกว่าพันธุ์มาตรฐานที่เป็นพันธุ์การค้าในปัจจุบัน เช่น ชะนีและหมอนทอง มีเนื้อละเอียด เหนียว รสชาติดี หวาน มัน อร่อยและมีกลิ่นอ่อน
 • ลักษณะทั่วไป: ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตร พุ่มโปร่ง กิ่งแขนงห่าง ลำต้นสูงประมาณ 10.5 เมตร ทรงผลค่อนข้างยาวรีรูปไข่แบ่งเป็นพูชัดเจน ร่องไม่ลึก หนามใหญ่ ถี่และสั้น ผลมีลักษณะรูปทรงผลค่อนข้างกลมรูปไข่
 • พันธุ์ที่ผสม: พันธุ์แม่ชะนี และพันธุ์พ่อหมอนทอง
 • ระยะเวลาในการปลูกและเก็บผลผลิต: เมื่อต้นทุเรียนอายุ 15 ปี จะแข็งแรงลำต้นสมบูรณ์ ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บเกี่ยว 138 วันหลังดอกบาน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.kasetkaoklai.com/

ตะกร้าสินค้า