แหนแดงสุดยอดปุ๋ย บำรุงข้าวเพิ่มผลผลิต

ชาวนาสมัยนี้ ทำเกษตรกรรมในรูปแบบเชิงเดี่ยว ทำนาเพียงอย่างเดียว ไม่มีการปลูกพืชผสมผสานอื่นๆร่วมด้วย อีกทั้งการทำนายังพึ่งพาเพียงแต่ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงอีกด้วย ทำให้ต้นทุนในการทำนาสูง จึงทำให้การทำนานั้นขาดทุน เมื่อประสบกับปัญหาขาดทุน ทั้งยังทิ้งสารตกค้างทั้งในน้ำและในดิน ก่อให้เกิดปัญหาระยะยาว ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณ

จึงมีการเริ่มต้นที่จะศึกษาเพื่อหาทางเลือกในการทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ โดยการพึ่งพาธรรมชาติให้มากขึ้น งดใช่สารเคมีที่ทำให้ต้นทุนสูงทำให้ส่วนแบ่งกำไรน้อยลง โดยการ ใช้แหนแดง บำบัด

แหนแดงเป็นเฟิร์นน้ำ ขนาดเล็ก ลอยบนผิวน้ำ ต้นแก่ที่ได้รับแสงเต็มที่จะเป็นสีแดงคล้ำ ต้นอ่อนหรือได้รับแสงไม่เต็มที่จะเป็นสีเขียว แตกกิ่งแบบขนนก รากเป็นรากพิเศษ ยาวอยู่ทางด้านใต้ของลำต้น ทั้งต้นและกิ่งมีใบขนาดเล็กปกคลุม เรียงสลับซ้อนกัน

แหนแดงเป็นพืชน้ำมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย เป็นทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้น และมีโปรตีนสูง เน่าสลายปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

แหนแดงมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน โดยที่ในโพรงใบแหนแดง สามารถดึงเอาไนโตรเจนจากอากาศมาใช้สำหรับการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ หลังถูกไถกลบจะย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาในระยะเวลาที่สั้นประมาณ 8 สัปดาห์ ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น ลดปริมาณวัชพืชในนาข้าว แหนแดงจะคลุมผิวน้ำป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องลงไปในน้ำ ทำให้วัชพืชในน้ำเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่

  • แหนแดงสามารถเลี้ยงได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหนแดงในนาข้าวร่วมกับการเลี้ยงปลา พบว่า มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตข้าวใกล้เคียงกับการเลี้ยงปลาในนาข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมีตามปกติ และยังให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนเพียงอย่างเดียว

  • โครงสร้างของชีวมวลของแหนแดงมีหมู่คาร์บอกซิลและหมู่ฟอสเฟตจึงใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนักได้ โดยแหนแดงที่ทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมคลอไรด์จะดูดซับตะกั่ว, แคดเมียม, ทองแดง และสังกะสีในน้ำเสียได้ดีสารรถบำบัดน้ำและดินที่เสื่อมโทรมจากสารเคมีตกค้างได้เป็นอย่างดี

วิธีการเลี้ยง

ต้องเอาไปหว่านประมาณ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็นผลภายใน 15 วัน มันจะแผ่เต็มที่เลย พอเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำเข้านา ที่นา 80 วัน สามารถใส่รองเท้าลงไปได้เลย มันแห้งแล้วก็ปูด้วยแหนแบบนี้ แหนมันไม่ตาย พอเราหล่อน้ำมันก็จะโตอยู่ในนาตลอดอายุของมัน ประมาณ 50 วันแหนจะเริ่มแดง แล้วจะย่อยเป็นปุ๋ย เรียกว่าปุ๋ยพืชสด

ก่อนที่จะเอาแหนลง ต้องหว่านข้าวให้โตก่อน แล้วค่อยปล่อยแหน หลังจากนั้นก็ทำให้แห้ง ประมาณเจ็ดวันมันก็จะเต็มบ่อ ก็สามารถเอาส่วนนี้ไปใส่นาพอใส่นาไปสัก 10 กิโลกรัมต่อไร่ ราวๆ หนึ่งเดือน จะเห็นแหนขึ้นเต็มนาเลย มันจะเต็มตามช่องนาดำ พอเราปล่อยน้ำแห้งมันก็จะเหมือนเดินบนพรม เขาเรียกแหนเป็ดเป็นแหนไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่มีราก

ตะกร้าสินค้า