ห่มดิน เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงเรา

การทำห่มดิน เลี้ยงดิน ดูแลดินแล้วให้ดินเลี้ยงพืช

การห่มดิน คือ เป็นการป้องกันการระเหยของความชื้นที่อยู่ในดิน ซึ่งความชื้นในดินมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการควบคุมความชื้นของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละชนิด สามารถทำได้ด้วยการใช้เซ็นเซอร์เข้ามาช่วยตรวจวัด

ระดับความชื้นที่พืชสามารถรับได้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้

  1. ความชื้น 80% – 100% : สภาวะอันตรายต่อพืช ถ้ามีความชื้นสูงในระดับนี้เป็นเวลานาน มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้รากเน่า หรือเกิดเชื้อราขึ้นได้
  2. ความชื้น 70% – 79% : สภาวะดินแฉะ หากไม่ควบคุมให้ดี หรือปล่อยเป็นเวลานานก็อาจเข้าสู่สภาวะอันตรายได้
  3. ความชื้น 50% -69% : สภาวะที่พืชชอบ เนื่องจากพืชจะมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาวะนี้
  4. ความชื้น 40% – 49% : สภาวะแห้ง ควรเพิ่มความชื้นให้แก่ดิน เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้
  5. ความชื้น 0% – 39% : สภาวะวิกฤติ สามารถทำให้พืชแห้งและเหี่ยวเฉาตายได้

    หากความชื้นในดินต่ำ สามารถเพิ่มการให้น้ำ เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับดิน แต่ถ้าหากเป็นพื้นที่แห้งแล้งมาก มีการระเหยของน้ำสูง อาจต้องใช้วิทีห่มดินเข้ามาช่วย โดยหลักการคือ นำวัสดุต่างๆ มาปกคลุมไว้ที่หน้าดินเพื่อกักเก็บความชื้นไว้ในดิน

วิธีการห่มดิน

1. ห่มดินใหม่ก่อนเริ่มทำการเพาะปลูก ก่อนเริ่มการเพาะปลูก ให้ทำการ ไถกลบหน้าดินใหม่แล้วคลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว หรือ ใบไม้ ให้หนาอย่ างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง หลังจากนั้น โรยปุ๋ยคอก แล้วรดด้วยน้ำหมัก EM

ห่มดิน ด้วยฟางข้าว ก่อนการเพาะปลูก

2. ห่มดินรอบโคนต้นไม้ใหญ่ประเภทไม้ยืนต้น โดยเว้นให้ห่างจากโคนต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1-2 คืบ ทำเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุ๋ยคอก บางๆ และ รดด้วยน้ำ EM

ห่มดิน รอบโคนต้นไม้ยืนต้น

ข้อดีของการห่มดิน​

1. หลังจากทำการห่มดิน จะทำให้ในดินมีความชื้นและมืด เกิดการทับถมของดิน ซึ่งจะช่วยให้จุลินทรีย์ที่ดีสำหรับพืชในดินขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

ห่มดิน ช่วยให้พื้นดินชุ่มชื้น มีจุลินทรีย์และสารอาหารอุดมสมบูรณ์

2. การห่มดิน เป็นวิธีการป้องกันหญ้า ที่ขึ้นในพื้นที่เราได้ด้วย เพราะหญ้าโดนคลุมไว้ ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ช่วยลดต้นทุนค่ายากำจัดศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี

ห่มดิน ป้องกันหญ้าและวัชพืชขึ้น

3. การห่มดิน เป็นการปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก จะทำให้ดินมีความชื้น มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นส่งผลใช้พืชเจริญเติบโตดีขึ้น

เป็นไงครับ นอกจากการห่มดินจะเป็นการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด เรียบง่าย แต่ได้ผล แล้วยังสามารถคืนสมดุลในดินได้เป็นอย่างดี เพิ่มปริมาณสิ่งมีชีวิต เช่น ใส้เดือนให้กลับมาเพิ่มความสมบูรณ์ในเพื้นที่ได้อีกด้วย ข้อแนะนำเพื่อนๆที่กำลังคิดจะนวิธีนี้ไปใช้ ควรมีอะไรป้องกันพื้นที่แปลงเกษตรของเราไว้หน่อยนะครับ เช่นรั้วตาข่าย เพราะ สัตว์เลี้ยงของเราก็มีความชอบในพื้นที่ชื้นๆอยู่เหมือนกัน อาจมีการขุดคุ้ยพื้นที่แปลงเกษตรของเราให้เกิดความเสียหายได้

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : Organic Farm, รักบ้านเกิด

พบกับเทคนิคและความรู้ดีๆ ได้ที่: เกษตรเล่าเรื่อง

ตะกร้าสินค้า