รั้วตาข่าย คืออะไร

1. ความหมายของรั้วตาข่าย

รั้วตาข่าย คือ รั้วที่ผลิตจากลวดเหล็ก ที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง การทนสนิมและอายุการใช้งาน ขึ้นอยู่กับประเภทลวดที่นำมาผลิตเป็นรั้วตาข่าย มักนิยมใช้ ลวดเหล็กทั่วไป ลวดแรงดึง หรือ ลวดแรงดึงสูง มาใช้ในการผลิต เพื่อที่จะช่วยเรื่องทนสนิมได้นานกว่ารั้วลวดหนามทั่วไป และ ถูกออกแบบให้เป็นตารางหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านล่างถี่ด้านบนห่าง นิยมนำมาใช้ล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมที่ดิน ล้อมสัตว์ ฯลฯ เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ได้กับพื้นที่หลากหลายรูปแบบ โดยที่สามารถนำไปใช้ติดตั้งกับเสาปูน เสาไม้ เสาเหล็กเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องรื้อถอน นิยมนำมาใช้ล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมที่ ล้อมสัตว์ รั้วบริเวณโรงงาน โรงเรียน สนามกีฬา หรือบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยแต่ยังต้องการให้มองเห็นโดยรอบได้เป็นอย่างดี

รั้วตาข่าย คืออะไร

2. ประเภทลวดตาข่าย 3 ชนิด

2.1 รั้วตาข่ายเหล็กทั่วไป

เป็นรั้วตาข่ายที่ถูกผลิตขึ้นจากลวดทั้วไป ที่หาได้ง่ายในประเทศ มักมีคุณภาพต่ำ หรือ ตามมาตรฐานทั่วไป สนิมเฉลี่ย ชุบรั้วตาข่ายด้วยวิธีการชุบแบบไฟฟ้า  ปริมาณและคุณภาพการชุบสารป้องกันสนิม ตัวเส้นลวดมองด้วยตาเปล่าจะมีความเงาเป็นพิเศษในช่วงแรก เมื่อผ่านไปรยะหนึ่ง สีของลวดจะหมองลง อย่างเห็นได้ชัด อายุการทน 6 เดือน ถึง 1 ปี รั้วตาข่ายที่ถูกผลิตจากลวดทั่วไป  ไม่สามารถติดตั้งได้ตึง หรือว่างเสาได้ห้างเกิน 2-2.5 เมตร/ต้น ทำให้มีต้นทุนค่าติดตั้งสูง ใช้เสาเป็นจำนวนมาก และอาจมีต้นทุนที่บานปลายจากการดึงลวดข่าด ทำให้คนที่รู้ข้อมูล ไม่นิยมเลือกใช้

2.2 รั้วตาข่ายแรงดึง

รั้วตาขายแรงดึง ค่อนข้างแข็งแรง ทนดแรงกระแทกได้มากกว่าลวดตาข่ายเหล็กทั่วไป  ทนแรงดึงได้ดีแต่ไม่เท่ารั้วตาข่ายแรงดึงสูง สามารถใช้งานล้อมบ้านล้อมที่ดินได้แต่ไม่สามารถวางเสาห่างเกิน 3 เมตรเนื่องจากลวดอาจขาดได้

2.3 รั้วตาข่ายแรงดึงสูง

รั้วตาข่ายแรงดึงสูง ทำจากลวดแรงดึงสูง ที่มีคุณสมบัตรพิเศษ ในการทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ถูกออกแบบให้เป็นตารางหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านล่างถี่ด้านบนห่าง นิยมนำมาใช้ล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมที่ ล้อมสัตว์ ฯลฯ เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย  ใช้ได้กับพื้นที่หลากหลายรูปแบบ โดยที่สามารถวางเสาได้ห่างมากกว่าปกติ ที่ระยะ 4-6 เมตร/ต้น สามารถนำไปใช้ติดตั้งทัังกับเสาปูน เสาไม้ เสาเหล็ก หรือเสาเก่าเดิม ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเสาใหม่ เหมาะสำหรับใช้ ล้อมบ้าน ล้อมสวน ล้อมที่ดิน ล้อมสัตว์ รั้วบริเวณโรงงาน รั้วโรงเรียน รั้วสนามกีฬา หรือบริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง ดังนั้นจึงทนแรงกระแทกได้ดีกว่ารั้วตาข่ายแรงทั่วไป

3. ช่องห่าง

ช่องห่าง ของรั้วตาข่ายอ  จะมีลักษณะคล้ายกับ ไวร์เมช เป็นช่องสีเหลี่ยม แต่รั้วตาข่ายถักจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่ไม่เท่ากันหมดทุกช่อง ด้านล่างจะถี่ด้านบนจะห่าง ทำให้สามารถกันสัตว์เล็ก ใหญ่ ได้พร้อม ๆ กัน ด้านล่างสุด ช่องห่างจะอยู่ที่ 8×15 ซม ประมาณ 3-5 ช่อง (ขึ้นอยู่กับความสูงของตาข่าย) หลังจากนั้นจะค่อยๆ ไล่ระดับให้ห่างขึ้น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรั้วตาข่ายถัก ไม่จำเป็นต้องถี่ทุกช่องให้สินเปลือง เป็นนวัตกรรมที่ได้คิดค้นและพัฒนามาให้ตอบโจทย์กับการใช้งานได้เป็นอย่างดี

4. ขนาดของเส้นลวด

ตัวเส้นลวดของรั้วตาข่าย ขนาดที่ใช้กันเป็นมาตรฐานทั่วโลกเลย จะมีขนาดอยู่ที่ 2.5 มิลลิเมตร เป็นหลักสากล ซึ่งเป็นขนาดที่สามารถทนแรงกระแทก ทนแรงดึงได้เป็นอย่างดี หากใช้ลวดขนาดที่เล็กกว่านี้แล้ว การรับ

น้ำหนัก หรือความทนทานของรั้วตาข่ายถัก จะลดน้อยลงอย่างมาก ทำให้ต่างประเทศเลือกใช้ลวดขนาด 2.5 มิลลิเมตรเป็นสากล ซึ่งในปัจจุบันมีรั้วตาข่ายถักปมอยู่หลายยี่ห้อที่ผลิตมาให้เส้นลวดน้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยไม่ได้สนใจถึงเรื่องความแข็งแรงเลย

5. การรับแรงกระแทก

6. รอยหยัก

รั้วตาข่ายที่ดี ควรมีรอยหยักเพื่อรองรับแรงกระแทกจากคน สัตว์ หรืออื่น ๆ เพื่อให้รั้วไม่หย่อนยาน หากไม่มีรอยหยักแล้ว เมื่อมีแรงปะทะ อาจจะทำให้รั้วตาข่ายขาดง่ายกว่ารั้วตาข่ายที่มีรอยหยัก

ปมของรั้วตาข่าย

7. รูปแบบปมรั้วตาข่าย

7.1 แบบถักปม

แบบถักปม  ข้อดีของปม มีความยืดหยุ่นสูง สามารถติดตั้งในพื้นที่ต่างระดับได้เป็นอย่างดี เนื่องจากตัวปม ไม่ได้ล็อคตายตัว สามารถปรับเลื่อนได้นิดหน่อย เพื่อรองรับการติดตั้งบนพื้นที่ลาดเอียงโดยไม่ต้องตัดต่อตาข่ายหลาย ๆ ครั้งให้เสียเวลา ข้อดีที่สำคัญอีกอย่างของปมแบบถักปมคือในเรื่องของราคา ปมลักษณะนี้จะผลิตได้ง่าย ใช้เครื่องจักรที่ไม่ค่อยสลับซับซ้อนต้นทุนการผลิตน้อย ทำให้ราคาของสินค้าค่อนข้างออกมาในราคาที่ตอบโจทย์ใครหลายๆคน นิยมใช้ทำเป็นรั้วบ้าน รั้วล้อมที่ดินเปล่า ล้อมกั้นอาณาเขต หรือแม้แต่กระทั่งรั้วบ้าน ใช้ได้ทั่งพื้นที่แนวระนาบและพื้นที่ต่างระดับหรือที่ราบเชิงเขา

รั้วตาข่ายถักปม

7.2 แบบฟิคซ์ล็อค

ฟิคซ์ล็อค เป็นปมล็อคแบบพิเศษ เป็นปมแข็งแรง ทนทานกว่าตัวล็อคแบบถักปม เนื่องจากใช้ลวดอีกเส้นมาล็อคระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอน ทำให้ปมไม่สามารถขยับได้ แม้จะมีแรงปะทะหนัก ๆ ปมลักษณะนี้ก็ไม่มีหลุด ไม่มีเลื่อน แตกต่างจากตัวถักปม ที่สามารถขยับได้นิดหน่อย เพื่อใช้ติดตั้งกับพื้นที่ ขึ้น-ลง เนิน ปมลักษณะนี้ จึงเหมาะสำหรับงานล้อมรั้วโรงงาน ล้อมรั้วปศุสัตว์ เลี้ยงกวาง เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ ซึ่งสามารทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี สำหรับปมแบบฟิคซ์ล็อค จะมีเฉพาะต่างประเทศทางยุโรปเท่านั้นที่สามารถผลิตปมแบบนี้ได้ เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต จำเป็นต้องมีคุณภาพสูง และมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างมากในขั้นตอนการผลิต ทำให้ปมลักษณะนี้
ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานของยุโรป และ มีต้นทุน สินค้ารั้วตาข่ายฟิคซ์ล็อคจึงมักต้องเป็นสินนำเข้าเป็นส้วนใหญ่ และ คุณภาพจะขึ้นอยู่กับขนาดลวด คุณภาพการชุบและปริมาณการชุบสารเคือบกันสนิม

รั้วตาข่ายฟิคซ์ล็อค

ปมของรั้วตาข่ายฟิคซ์ล็อค

8. การเคลือบสารป้องกันสนิม

การเคลือบสารป้องกันสนิมของรั้วตาข่ายเป็นไปเพื่อยืดอายุการใช้งานของลวดตาข่าย โดยสารเคลือบป้องกันสนิมที่นิยมใช้กัน คือ กัลวาไนซ์(ซิงค์) หรือ อลูมิเนียม หรือ กัลวาไนซ์(ซิงค์)ผสมอลูมิเนียม

ในการเคลือบป้องกันสนิม  โดยการเคลือบสารป้องกันสนิม มักนิยมใช้กันอยู่ 2 แบบ คือ การชุบแบบไฟฟ้า หรือ การชุบแบบไฟฟ้า ซึ่งมีขั้นตอนและความสามารถในการยึดเกาะของสารเคลือบป้องกันสนิมที่แตกต่างกัน

8.1 การชุบแบบไฟฟ้า

วิธีการชุบด้วยไฟฟ้า เป็นวิธีที่ง่ายและนิยมใช้มากที่สุด มีต้นทุนต่ำและขั้นตอนที่น้อย แต่เป็นวิธีที่ให้ คุณภาพและปริมาณการยึดเกาะน้อยกว่า การชุบด้วยวิธีจุ่มร้อน ลวดที่ผ่านการชุบแบบจุ่มร้อน ลวดที่ผ่านการชุบแบบไฟฟ้า หากมองด้วยตาเปล่าจะเงาเป็นพิเศษเมื่อใช้มือลูบบนลวด ให้ความรู้สึกลื่นและกัลวาไนซ์ (ซิงค์) จะหลุดติดมือ อายุการทนสนิมจะ จะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน ถึง 1ปี* ขึ้นอยู่กับคุณภาพการชุบ และ ความบริสุทธิ์ของกัลวาไนซ์ (ซิงค์)  มักเป็นลวดที่ผลิตขึ้นไทย เพราะมีต้นทุนต่ำ

8.2 การชุบแบบจุ่มร้อน

วิธีการชุบลวดด้วยแบบจุ่มร้อน เป็นวิธีการชุบลวดที่มีประสิทธิภาพมาก เป็นการนำลวดจุ่มลงในบ่อ กัลวาไนซ์(ซิงค์) หรือ อลูมิเนียม หรือ กัลวาไนซ์(ซิงค์)ผสมอลูมิเนียม ผ่านความร้อนเพื่อโลหะหลอมเหลวผสานยึดเกาะกันได้เป็นอย่างดี และ การยึดเกาะของสารเคลือบป้องกันสนิมที่มีปริมาณมากกว่าการวิธีการชุบลวดด้วยไฟฟ้า ทำให้ลวดแรงดึงสูงหรือลวดที่ผ่านการชุบสารเคลือบป้องกันสนิมด้วยวิธีจุ่มร้อนมีอายุการใช้งานมากกว่า การชุบลวดแบบไฟฟ้าอีกด้วย โดยลวดที่ชุบแบบจุ่มร้อน จะมีลักษณะ คือสีลวดจะขุ่นมีความด้านๆ ไม่เงา และ พื้อผิวไม่เลียบ เหมือน ลวดที่ผ่านการชุบแบบไฟฟ้า ลวดชนิดนี้ยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ต้องนำเข้าเป็นหลัก ทั้งนี้คุณภาพการชุบก็ยังมีความแตกต่างไปมาตรฐาน อีกด้วย

9. มาตรฐานของรั้วตาข่าย

มาตรฐานของรั้วตาข่าย สำคัญมากในการเลือกรั้วตาข่าย เพราะเป็นเครื่องพิสูจน์หรือ การันตีคุณภาพการชุบลวด และการใช้อายุการใช้งานได้เป็นอย่างดี  ในปัจจุบันถ้าจำแนกแบรนด์ของรั้วตาข่ายหลัก ๆ จะแบ่งตามมาตรฐานการผลิตของรั้วตาข่าย ซึ่งปัจจุบันมี 3 มาตรฐานคือ

  1. มาตราฐานยุโรป (มาตรฐานอเมริกา/ออสเตรเลีย)
  2. มาตราฐานประเทศจีน
  3. ไม่มีมาตรฐาน

มาตรฐานการผลิตในที่นี้ หมายถึง การผลิตที่อ้างอิงจากมตราฐานของการผลิตรั้วตาข่าย ซึ่งมาตรฐานแต่ละแบบไม่เหมือนกัน บางมาตรฐานมีค่ามาตรฐานที่สูง เช่น ขนาดของเส้นลวดต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 0.01 มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น บางมาตรฐานก็มีค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 0.05 มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น ซึ่งตัวนี้สามารถใช้อ้างอิงคุณภาพของสินค้าได้ในเบื้องต้น วันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันว่า มาตรฐานแต่ละแบบเป็นยังไง อ้างอิงการผลิตกันแบบไหน

9.1 มาตรฐานยุโรป (มาตรฐานอเมริกา หรือ ออสเตรเลีย)

มาตรฐานยุโรปใน ปัจจุบัน มีอยู่ 2 มาตรฐานคือ

9.2 มาตรฐาน ASTM (อเมริกา)

9.3 มาตรฐาน AS/NZ (ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์)

ทั้ง 2 มาตรฐานนี้ ต่างกันตรงที่ เรื่องของการระบุค่าความแปรผันของตัวเส้นลวดมาตรฐาน ASTM จะระบุไว้ที่ 2.5 มิลลิเมตร ตลอดทั้งเส้น ส่วนของ AS/NZ จะสามารแปรผันได้ ตั้งแต่ 2.24 – 2.72 ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควร และอีกข้อที่ระบุต่างกันชัดเจนเลยคือ ปริมาณขั้นต่ำในการชุบซิงค์ ถ้าเป็นมาตรฐานของ ASTM class 1 จะระบุขั้นต่ำไว้ที่ 90 กรัมต่อตารางเมตร ส่วนถ้าเป็น AS/NZ จะมีขั้นต่ำการชุบซิงค์อยู่ที่ 40 กรัมต่อตารางเมตรเพียงเท่านั้น

มาตรฐานการเคลือบชุบซิงค์กันสนิม ASTM สหรัฐอเมริกา และ AS/NZs ออสเตรเลีย

9.4 มาตรฐานประเทศจีน

ตอนนี้รั้วที่มาจากประเทศจีนมีเยอะมาก มีทั้งรั้วที่ไม่ได้มาตรฐาน และรั้วที่ผลิตตามมาตราฐานของจีน ซึ่งตัวนี้ไม่สามารถระบุได้เลยว่า ตัวไหนผลิตตามมาตรฐาน อาจจะต้องเสี่ยงตาดีได้ตาร้ายเสีย มาตราฐานที่อ้างอิงการผลิตของจีนจริง ๆ มี คือมาตรฐาน GB แต่ว่ารั้วจากจีนที่เข้ามาจำหน่ายในไทย บางที่ บางยี่ห้อ ก็ไม่ได้มาตราฐานตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เรื่องของขนาดลวดจากประสบการณ์ตรง ขนาดลวดจะอยู่ที่ประมาณ 2.3 – 2.4 มิลลิเมตร ใช้ลวดเล็กกว่า ความแข็งแรงก็จะต้องลดลงตามธรรมชาติของลวด ส่วนเรื่องปริมาณการชุบซิงค์ ตัวนี้จะอยู่ที่ราว ๆ 20 -30 กรัมต่อตารางเมตร ซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับมาตรฐานยุโรป ทำให้รั้วที่มาจากจีนส่วนมาก อายุการใช้งานเพียงแค่ 1-2 ปี เท่านั้น เรื่องความบริสุทธิ์ของซิงค์ไม่ต้องพูดถึงเลย สามารถดูได้จากรูปผลการทดสอบข้างล่าง จะเห็นว่า ความหนาของซิงค์(coating) บางมาก ๆ เมื่อเทียบกับมาตรฐานยุโรป ในส่วนของซิงค์ (Coating) จะหนามาก ๆ เกือบ 10 เท่า จะเห็นว่า ความสม่ำเสมอของการชุบก็ไม่เท่ากัน บางจุดแทบจะไม่มี ซิงค์ อยู่เลย ยังไม่พอยังมีในส่วนของความบริสุทธิ์ของซิงค์

ตัวอย่างจริง ผลเทสจากสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์

9.5 รั้วตาข่ายที่ไม่มีมาตรฐาน

ในท้องตลาดเมืองไทยตอนนี้มีเริ่มมีรั้วที่ไม่มีมาตรฐาน ค่อนข้างเยอะ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า บางยี่ห้ออาจจะดี บางยี่ห้ออาจจะไม่ดี แต่เราจะรู้ได้ไง ถ้าหากมีคุณภาพ ทำไมถึงไม่ได้มาตรฐาน เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อ คงไม่มีข้อมูลอะไรมาสนับสนุน หรือ ชี้แจ้งวิธีการดู หรือการเลือกรั้วตาข่ายในส่วนของ รั้วตาข่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะแต่ละแบบก็ยังไม่มีอะไรมากำหนด ในเรื่องของการชุบซิงค์ ปริมาณ ขนาดของลวด หรือความบริสุทธิ์ของซิงค์เลย ตัวนี้คงต้องแล้วแต่ดวงใครดวงมัน

10. การใช้งานรั้วตาข่าย

การใช้งานรั้วตาข่าย ด้วยการถูกออกแบบให้เป็นตาราง ที่มีช่างตาข่าย ถี่ล่าง – ห่างบนทำให้การใช้รั้วตาข่ายมีราคาค่อนข้างประหยัดมากกว่ารั้วลวดหนามหรือรั้วประเภทอื่น ทำให้การใช้งานเหมาะใช้ทำเป็นรั้วล้อมบ้าน รั้วล้อมสวน ล้อมอาณาเขต รั้วล้อมที่ดิน รั้วล้อมสัตว์เล็ก-ใหญ่ เป็นอย่างมาก

 

11. ตัวอย่างการติดตั้งจริง

11.1 ตัวอย่างการล้อมที่ดิน

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมที่ดิน

 

11.2 ตัวอย่างรั้วล้อมพื้นที่เกษตร

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมสวนและพื้นที่การเกษตร (แนวกว้าง)

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมสวนและพื้นที่การเกษตร (ซูมใกล้)

 

 11.3 ตัวอย่างรั้วล้อมบ้าน

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมบ้านสวน มุมติดที่นา

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมบ้าน

 

11.4 ตัวอย่างรั้วโรงงาน

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมโรงงาน ติดถนน

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมโรงงาน บนคานคอดิน

 

11.5 ตัวอย่างรั้วล้อมสัตว์

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมสัตว์ รั้วแกะ

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมสัตว์ รั้วแพะ

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมสัตว์ รั้วสุนัข (หมา)

 

11.6 ตั้วอย่างรั้วตาข่ายล้อมฟาร์ม

ตัวอย่างรั้วตาข่าย ล้อมฟาร์ม

ตะกร้าสินค้า