โฉนดที่ดิน “ปลอม” ดูง่ายไม่แหกตา

การปลอมแปลงโฉนดที่ดิน ถือเป็นอีกหนึ่งคดียอดนิยมที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเอกสารที่ดินที่มีการเปลี่ยนเจ้าของบ่อยๆ หรือที่ดินที่ผ่านการจำนองมา ประเภทของโฉนดที่ดินที่มักจะถูกแปลงปลอมบ่อยๆมักจะเป็น นส. 4จ ดังนั้น ใครที่กำลังจะซื้อหรือกำลังมองหาที่ดินควรตรวจสอบก่อนว่าโฉนดที่ดินนี้เป็นของจริงหรือไม่…เพื่อความปลอดภัย และป้องกันข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้น วันนี้ เราจึงรวมวิธีการดูโฉนดที่ดิน “ปลอม” ดูง่ายๆ มาให้แล้ว


ขอบคุณภาพจาก DD Property

 

การตรวจสอบด้วยตาเปล่า

การตรวจสอบด้วยตาเปล่าสามารถแบ่งได้ 3 จุด คือ  ลายเซ็นและตราประทับของเจ้าหน้าที่ ลายเซ็นและตราประทับของเจ้าหน้าที่ และขนาดโฉนดที่ดิน ซึ่งจะเป็นวิธีเบื้องต้นในการตรวจสอบโฉนดที่ดิน 


ขอบคุณภาพจาก DD Property

 

1. ลายเซ็นและตราประทับของเจ้าหน้าที่

จากรูปภาพจะเห็นว่าลายเซ็นของเจ้าหน้าที่มักจะใช้หมึกสีดำในการเซ็นลายเซ็น และมีตราประทับพร้อมกำกับวันที่ไว้ด้านหลัง ดังนั้น หากลายเซ็นเป็นหมึกสีอื่นหรือไม่มีตราประทับให้คาดการณ์ไว้ว่าเป็นโฉนดที่ดินปลอม


ขอบคุณภาพจาก DD Property

2. ประวัติการทำธุรกรรมที่ด้านหลังโฉนดที่ดิน

ด้านหลังของโฉนดจะมีประวัติการทำธุรกรรม นิติกรรมที่เกิดขึ้นผ่านโฉนดที่ดินแผ่นนี้ว่าผ่านอะไรมาแล้วบ้าง โดยด้านหลังของโฉนดที่ดินจะมีตารางการเปลี่ยนแปลงสิทธิ ซึ่งสามารถตรวจสอบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์คนปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสิทธิที่ผ่านมา หากไม่ตรงกับชื่อเจ้าของที่ดินที่อ้างตัวให้คาดการณ์ไว้ว่าเป็นโฉนดที่ดินปลอม

3. ขนาดของโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดินฉบับจริงขนาดอยู่ที่ 24×36ซม. เนื้อกระดาษจะมีเส้นใยพิเศษสีออกไปทางสีเหลือง และ ผลิตมาจากต่างประเทศเพื่อป้องกันการปลอมแปลง เราสามารถนำโฉนดที่ดินฉบับจริงที่เรามีมาเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนกันหรือไม่เพื่อเป็นการเช็คให้แน่ใจ ถ้าขนาดหรือเนื้อกระดาษมีความแตกต่างให้คาดการณ์ไว้ว่าเป็นโฉนดที่ดินปลอม

การตรวจสอบด้วยการส่องไฟ

หากตรวจสอบด้วยตาเปล่าแล้วยังไม่แน่ใจว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นของจริงหรือไม่ ให้ตรวจสอบด้วยวิธีการส่องแสงไฟ โดยสามารถดูได้ 2 จุดด้วยกัน


ขอบคุณภาพจาก DD Property

 

1. ดูลายน้ำที่อยู่บนโฉนด

โฉนดที่ดินฉบับจริงจะมีลายน้ำเป็นรูป ครุฑอยู่ในวงกลม 2 วง ด้านล่างจะมีคำว่า “กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย” กำกับอยู่ หากส่องไฟแล้วไม่เจอลายน้ำนี้ หรือลายน้ำที่มีไม่ครบถ้วนมีความผิดปกติให้คาดการณ์ไว้ว่าเป็นโฉนดที่ดินปลอม


ขอบคุณภาพจาก DD Property

 

2. ดูหมุดที่อยู่บนโฉนด

นอกเหนือจากลายน้ำรูปครุฑแล้ว จะพบว่าในแปลงมุมที่ดินแต่ละผืนจะมีวงกลมๆที่หากส่องผ่านแสงแล้วจะพบ “รูที่ส่องสว่าง” อยู่ภายในวงกลมเพื่อทำให้แน่ใจว่าไม่มีการดัดแปลงภาพที่ดิน ดังนั้น หากส่องผ่านแสงแล้วไม่พบรูนี้ หรือพบว่ารูไม่ตรงกับมุมแต่ละมุม ให้คาดการณ์ไว้ว่าเป็นโฉนดที่ดินปลอมหรือมีการดัดแปลงนั่นเอง

การตรวจสอบด้วยการนำโฉนดไปที่สำนักงานที่ดิน


ขอบคุณภาพจาก blockdit

 

หากตรวจสอบด้วยตาเปล่า หรือส่องแสงไฟแล้วยังไม่แน่ใจว่าเป็นของปลอมหรือไม่ หรือตรวจแล้วมีแนวโน้มว่าเป็นของปลอม ให้นำโฉนดที่ดินไปยัง “สำนักงานที่ดิน”  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้และเปรียบเทียบกับอีกฉบับที่ถูกเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดิน แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ หากเป็นของปลอมสามารถนำไปแจ้งความและดำเนินคดีตามกฏหมายได้เลย

ถ้าเราซื้อโฉนดที่ดินปลอมมาแล้ว นอกจากจะเสียเงิน เสียเวลา เสียสุขภาพจิตแล้ว ยังเสียกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน และไม่มีสิทธิในการใช้ที่ดินพื้นนั้นๆด้วย ดังนั้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ และรักษาสิทธิกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเอง ควรนำโฉนดที่ดินไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง และตรวจสอบที่ดินของตนเอง เพื่อป้องกันการรุกรานจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือการครอบครองปรปกษ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 

อ่านต่อเรื่อง: “3 ข้อ เข้าใจง่ายๆ ก่อนซื้อ-ขายโฉนดที่ดิน”

ตะกร้าสินค้า